ZESPÓŁ

Marcin Osowski

MARCIN OSOWSKI

Dietetyk z pasji i wykształcenia. Magister dietetyki, ubiegający się o tytuł doktora nauk o zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Wykładowca akademicki Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, prelegent wielu konferencji naukowych, autor i współautor prac naukowych i recenzowanych artykułów w dziedzinie dietetyki. Edukator żywieniowy. Pasjonat kawy. Swoją praktykę zawodową rozpocząłem już w trakcie studiów prowadząc uczelnianą poradnię dietetyczną oraz warsztaty żywieniowe dla dzieci i osób w wieku podeszłym. Po ukończeniu studiów pracowałem w jednej z katowickich poradni dietetycznych". Warsztaty były prowadzone już w czasie studiów w ramach różnych projektów, w tym unijnych i są prowadzone obecnie w firmie Internationaler Bund Polska.


Wykształcenie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ukończone studia na kierunku dietetyka; studia I (lic) i II stopnia (mgr)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, doktorant Wydziału Zdrowia Publicznego (doktor nauk o zdrowiu) – w trakcie

Szkolenia zawodowe

  • Gastroenterologia Dziecięca, Żywienie i Profilaktyka Zdrowotna, Talk Show Praktyków.
  • Konferencja szkoleniowa "Choroby metaboliczne".
  • I Konferencja naukowa "Żywienie dziecka wczoraj i dziś".
  • Konferencja szkoleniowa "Odżywianie pacjentów w chorobach nowotworowych".
  • Konferencja szkoleniowa "Żywienie w drodze do mety, czyli rola żywienia w sporcie rekreacyjnym".
  • I Konferencja szkoleniowa "Suplementy diety – korzyści i zagrożenia".
  • I Konferencja szkoleniowa "Diet & Sport".
  • II Konferencja szkoleniowa: "Otyłość – problem interdyscyplinarny".
TELEFON

kom. 608 077 614

ADRES

FIZJO-IDEA - KATARZYNA KUŹMA
UL.SŁOWACKIEGO 15, 34-120 ANDRYCHÓW

Copyright ©2017 EB STUDIO. All Rights Reserved