REGULAMIN

REGULAMIN

1. Zabiegi oraz ćwiczenia rehabilitacyjne wykonywane są po wcześniejszym ustaleniu terminu.

2. Rejestracja wizyt odbywa się telefonicznie pod nr tel. 608077614 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

3. Zachęcamy Państwa do korzystania z pełnego czasu trwania zabiegów, a nie tylko z ich części. Umawiając się na wizytę prosimy o bycie punktualnym. Nie jesteśmy w stanie zaproponować Państwu przedłużenia zabiegów o czas spóźnienia. Zazwyczaj za Państwem, czeka już kolejny pacjent.

4. Odwołanie/zmiana terminu pojedynczej wizyty (poza pakietem)

a) Istnieje możliwość przeniesienia terminu wizyty na inny bez konsekwencji finansowych, jeśli zostanie ona zgłoszona telefonicznie bądź wiadomością sms pod nr tel. 608077614 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
b) W przypadku braku informacji z Państwa strony odnośnie zmiany lub odwołania ustalonego terminu wizyty prosimy o uiszczenie należnej kwoty podczas kolejnej wizyty.

Powyższe zasady podyktowane zostały dyspozycyjnością terapeuty do pracy z Państwem i niemożnością umówienia w tymże terminie innych pacjentów.

Równocześnie prosimy o uszanowanie naszego czasu przeznaczonego dla Państwa i możliwie jak najwcześniejszą informację odnośnie zmiany lub odwołania terminu wizyty.

5. Pakiety wizyt:

a) Ważność pakietu wynosi 1 miesiąc, jeśli zakupiony zostanie na dany miesiąc kalendarzowy lub 30 dni od daty zakupu, jeśli pacjent rozpoczyna terapię w dowolnym dniu miesiąca.
b) Opłata za pakiet uiszczana jest w całości z góry.
c) W sytuacjach losowych istnieje możliwość przesunięcia terminu z pakietu na poniższych warunkach:
- jeżeli wizyta zostanie odwołana przez klienta, można przełożyć ją na inny wolny termin w kalendarzu, o ile taki istnieje, nieprzekraczający daty upłynięcia ważności pakietu. W przypadku braku wolnego terminu w czasie trwania ważności pakietu, nie ma możliwości jej odrobienia.
- jeżeli wizyta zostanie odwołana przez pracowników Fizjoidea, zaproponujemy Państwu zastępczy termin, nieprzekraczający daty upłynięcia ważności pakietu lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot należnej kwoty.

6. Zazwyczaj każdemu z Państwa przypisany jest jeden fizjoterapeuta prowadzący. Jednak w sytuacjach losowych, choroby jak również nieobecności terapeuty z powodu urlopu lub szkoleń, w celu kontynuacji terapii, w miarę możliwości przydzielony zostanie Państwu inny terapeuta lub termin zastępczy.

7. W związku ze specyfiką wykonywanych przez nas zabiegów, zachęcamy do wygodnego/sportowego stroju oraz zabrania ze sobą obuwia na zmianę.

TELEFON

kom. 608 077 614

ADRES

FIZJOIDEA - KATARZYNA KUŹMA
UL.SŁOWACKIEGO 15, 34-120 ANDRYCHÓW

Copyright ©2017 EB STUDIO. All Rights Reserved